Bestyrelsen

Formand : Rikke Jørgensen
Bovangen 25, 4660 St. Heddinge
51 74 11 23 Email

Næstformand : Else Bøgh
Tornebjergvej 16, 4673 Rødvig
21 65 46 17 Email

Titel : Sara H. Jørgensen
Råbyvej 32, 4672 Klippinge
51742116 Email

Titel : Anne Kathrine Harenberg
Skelbovej 12, 4673 Rødvig
25 11 19 18 Email

Titel. Christina Ringholm
4660 Store Heddinge